Üniversite Sistemi

itu

1.      Genel Bilgi

Türkiye’de yüksek öğrenim sistemi YÖK tarafından yönetilir. YÖK özerk bir kuruluştur ve planlama, koordinasyon ve yükseköğrenim yönetimini yüksek öğretim yasalarına ve anayasaya göre yönetmekle mükelleftir. Üniversiteler kendi akademik takvimlerini oluştururlar, ve akademik yıl genelde Eylül’de başlar ve Haziran’da biter. Türk üniversitelerinin sunduğu imkanlar şunlardır:

a)      Ön lisans programları:

Ön lisans programları 2 yıl sürer. Ön lisans mezunları merkezi bir sınava girmeden ön lisans diplomasını alabilirler.

b)      Lisans programları:

Lisans programları genellikle 4 yıllıktır. Tıp gibi bazı özel programlar 6 yıl ve daha uzun sürebilir.

c)      Yüksek Lisans programları:

Türkiye’deki Yüksek lisans programları çok çeşitlidir. Tezli yüksek lisans genelde 2 yıl, tezsiz olan yüksek lisans ise 1.5 yıl sürer. Doktora programları yaklaşık 4 yıl sürer.

d)      Doktora sonrası programlar:

Türkiye’de doktora sonrası programların süresi programa ve üniversitelere göre değişebilir.

Türkiye’deki  üniversite sistemi ile ilgili detaylı bilgiyi

http://www.yok.gov.tr,

Türkiye’deki üniversite listesini de

http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz  linkinden bulabilirsiniz.

2.      Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

 YKS ile ilgili bilgiler için aşağıda verilen kaynakları kullanabilirsiniz. Ancak Türkiye’de hızlı değişen siyasi ve ekonomik koşullar sebebiyle en güncel bilgiler için lütfen http://www.osym.gov.tr adresini takip ediniz.

2019 YKS Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kilavuz_11022019.pdf

Avusturya Lisesi’nde 2018-2019  eğitim dönemi için duyurulan YKS ile ilgili velilere verilen seminer sunumu:

2019 YKS Veli Bilgilendirme Semineri

3.      Yüksek Öğretim Program Atlası

https://yokatlas.yok.gov.tr/

YÖK’e ait bu yazılım, üniversite adaylarına Türkiye’de üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi için aşağıda listelenen bilgilere erişimi sağlıyor:

a)      Öğrencinin ilgilendiği üniversitedeki lisans programlarının listesi, detayları ve seçtiği mesleği içeren fakültelerin bulunduğu üniversiteler.

b)      Lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgileri.

c)      Öğrencilerin  hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiği, son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları. (şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı.)

Reklamlar