Matura İmkanları

  • MATURA DİPLOMASI’NA BURS VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI (2017)*

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ: Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne %50 burslu olarak yerleştirilen öğrenciler aşağıdaki  koşulları sağlamaları ve ilk kayıtta ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde geri kalan eğitim ücretinden muaf kabul edilerek %100 burslu okuma hakkı elde ederler: MATURA diplomasına sahip ve diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrenciler

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Matura (Reifeprüfung) Destek Bursu: Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Matur (Reifeprüfung) diplomasına sahip olup, diploma notu 1,5 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ: Maturada üstün başarı gösteren öğrencilerden eğitim ücretinin tümü alınmaz.

MEF ÜNİVERSİTESİ: Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB), Matura, Abitur, Maturita ve Fransız Bakaloryası diplomalarına sahip olup MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan T.C. ve yabancı uyruklu öğrencilere belirtilen diploma notunu sağlaması durumunda %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Bu burs İngilizce Hazırlık dahil toplam 5 (beş) yıl süre ile verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi  Burs ile birlikte Diploma Bursu almaya hak kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirimli ödeme yapar. (Matura (Reifeprüfung) 2.00 ve altı)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ: İlk 6 (altı) tercihleriarasında yer almak kaydıyla %25 Burslu yerleştirilenlere %50 Burs, %50 Burslu yerleştirilenlere %75 Burs sağlanır: Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Endüstri Mühendisliği, Sanat ve Sosyal Bilimler veya Yönetim Bilimleri Programlarından herhangi birine yerleşen (tam burslular hariç); MATURA diploma notu 2 ve altında olan öğrencilerden diplomasını; Üniversiteye ilk kayıt döneminde ibraz ederek bildirimde bulunanlara,  “Diploma Katkı Bursu” kapsamında ayrıca %10 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ: MATURA diploma notu 2,0 ve üstü olan öğrencilere,Yeditepe  Üniversitesine ilk 5 (beş) tercihleri arasında yerleşmek kaydıyla, %25  burslu yerleştirildikleri takdirde öğretim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: Uluslararası bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita, Abitur programlarından mezun olan öğrenciler, lisans  (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı* + 4 yıl lisans); ve önlisans (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı* + 2 yıl önlisans) öğrenimleri boyunca öğrenim ücretinde %20 oranında indirimden yararlanmaktadırlar.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: MATURA diploma notu 2.0 veya daha iyi olanlara kazandıkları bursa ek % 25

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ: İlk üç tercihteyse % 50 burs

OKAN ÜNİVERSİTESİ: Uluslararası Bakalorya (IB) diploma programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup da ÖSYS sonucuna göre Üniversitemize yerleşen adaylardan IB notu 33 – 39 olanlara %50, 40 ve üstü olanlara ise %100 oranında öğrenim ücretinden indirim yapılır. Bu indirimler yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir. (Direk matura bursundan söz edilmemiş.)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ: Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR Diplomalı Öğrencilerin Kurum İçi Yatay Geçiş İmkânı

►► IB diploma notu 37 ve üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu 17 ve üstü (FEN VE MATEMATIK BÖLÜMLERI’NDEN EN AZ 16 OLMAK KOŞULUYLA), Matura diploma notu 1,5 ve üstü veya ABITUR diploma notu 1,5 ve üstü olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla, Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

►► IB diploma notu 37 ve üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 16 ve üstü, Matura diploma notu 1,5 ve üstü veya ABITUR diploma notu 1,5 ve üstü olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın onunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

►► IB diploma notu 36 ve üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 ve üstü (FEN VE MATEMATIK BÖLÜMLERI’NDEN EN AZ 16 OLMAK KOŞULU İLE), Matura diploma notu 2,0 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi Programları’na doğrudan   geçiş yapabilirler.

►► IB diploma notu 34 ve üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 ve üstü, Matura diploma notu 2,0 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Programları’na doğrudan geçiş yapabilirler.

►►Hemşirelik Fakültesi’nden diğer programlara geçiş yapılamaz.

* Yükseköğretim kurumları tarafından uluslararası lise diplomalarına verilen burslarla ilgili açıklamalar en son 2016 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almıştır. Bu veriler doğrultusunda oluşturulan  liste, 2017 Şubat ayında güncellenmiştir. 2018/19 eğitim öğretim yılında  geçerli olacak bilgilere ulaşmak ve listede yer almayan yükseköğretim kurumlarının sunabileceği imkanlar hakkında bilgi almak için, ilgili kurumun sunduğu bilgi kaynaklarına başvurmak gerekmektedir.

 

Reklamlar