GENEL BİLGİ

balo

Her sene Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu  (bundan böyle ‘Avusturya Lisesi’ diye anılacaktır) 12. Sınıf öğrencileri, mutlu bir geleceğin önemli bir parçası olan kariyerlerine ulaşma çabası içinde, endişeli, stresli, ağır çalışma ve odaklanma gerektiren bir süreç geçirirler. Bu zorlu süreç sırasında ortaya çıkan kilit sorular, bazen kolay, bazen çok zor yollarla elde edilen cevapları ile beraber okuldan ayrılan her öğrenci ile kaybolur gider.

Bu blog, değerli mezun deneyimlerinin Avusturya Lisesi öğrencilerine kaybolmadan ulaşabilmesi ve  ‘Bilgi Yönetimi’ için kurulmuştur. Bir nebze de olsa karşılaştıkları zorlukları azaltmak amacıyla, okulumuz öğrencileri için bir bilgi bankası ve mezunlarımızın deneyimlerini paylaşarak kardeşlerine el uzatabileceği bir iletişim aracı olarak tasarlanmıştır.

Blog öncelikli olarak Avusturya, Almanya ve İsviçre’de yüksek öğrenime ilişkin mezun deneyimlerini toplamaya odaklanmıştır. Türkiye’de ve İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında eğitimine devam etmeyi tercih eden öğrenci sayımız az olmakla birlikte onlara yönelik olarak da mezunlarımızın deneyimlerine yer verilmektedir.

Bu bilgi bankasının gerçekleştirilmesini, geliştirilmesini, teknik desteğini, güncellemelerini, eğitimlerini, her türlü çalışmalarını gerçekleştiren Avusturya Lisesi Okul Aile Birliği Mezun Deneyimleri Komitesine, süreç boyunca sürekli sorularımızı cevaplayan, toplantılarımıza katılan, yorumlarını giren tüm veli ve mezunlarımıza teşekkür ederiz .

Bu bölüm, öğrencilerin genelini ilgilendiren  konuları içermektedir.

 

1.     Yurtdışı Üniversite Diploması  Tanınması ve Denkliği 

Yurt dışında okunacak yüksek öğretim kurumunun ve programının Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınması gerekmektedir.  Tanıma, diplomayı verecek olan yurt dışı yüksek öğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun  YÖK tarafından kabul edilmesidir.  Öğrencinin, gideceği fakültenin veya bölümün YÖK tarafından tanındığının  yazılı teyidini alarak bu belgeyi saklaması önerilir. Denklik ise, yurt dışında alınan diplomanın yurt içinde verilen diplomalara eş değerliliğinin YÖK tarafından tespitidir.  Genel olarak bu konudaki yasal düzenlemeleri  https://denklik.yok.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tanıma ve Denklik kavramları birbirine karıştırıldığından bu konuda daha açıklayıcı bilgi için  https://denklik.yok.gov.tr/akreditasyon-tanima-denklik-nedir linkine bakabilirsiniz.

Tanıma/Denklik başvuruları şahsen yapılabilmektedir. Başvuru ile ilgili detaylı bilgiler https://denklik.yok.gov.tr/basvuru-genel-bilgiler   adresinde bulunmaktadır.

Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Söz konusu on-line başvuruya aşağıdaki adresten de ulaşabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi

2. Üniversite Sıralaması

Öğrencinin girmek istediği üniversite ve fakültenin dünya sıralamasında ki yerini öğrenmek için aşağıdaki sitelere başvurabilirsiniz.

*  QS World University Rankings
*  World University Ranking /Times Higher Education (THE)

3.      Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurtdışında okuyan ve şartları yerine getiren öğrencilere öğrenim Kredisi verilmektedir. 25.11.2010 tarihinde kabul edilip, 10.12.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6082 sayılı Kanun ile ülkemiz dışında ön-lisans, lisans, master, doktora, düzeyinde yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin faydalandığı burs (karşılıksız) ve öğrenim kredisi (geri ödemeli) hizmetlerinden yararlanabilmeleri imkânı getirilmiştir.

Örneğin Türkiye’de gerçekleşen merkezi üniversite yerleştirme sınavında herhangi bir dalda ilk yüze giren öğrencilere yurt dışında okusa bile burs imkanı verilmektedir.  Ancak 2017 ve 2018’de tüm yabancı dillerden ilk yüze girene bu şans verilmiştir.

Detaylı bilgiler için http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2442/2390/YurtDisiOgrenciGenelBilgiler

4.       Askerlik Tecili

Lise diplomasını aldıktan sonra  19 yaşını bitirmiş erkek öğrenci,  bağlı bulunduğu askerlik şubesine başvurmalı ve fakülte süresi kadar askerlik tecilini talep etmelidir. Öğrenci bu hususu zamanında halledemezse,  gittiği şehrin T.C. Konsolosluğuna başvurarak askerliğin tecili talebinde bulunabilir. Ancak Viyana’daki T.C. Konsolosluğu’nda işlemler daha uzun sürdüğü için mezunlarımız önermedi.  Tecil ettirmede gecikme olursa,  20 yaşına girdiği anda asker kaçağı sayılma riski var.  Tecil süresi üç yıl; bu süre sona erdiğinde, fakülte hala devam ediyorsa öğrenci tekrar bir üç yıllık tecil talebinde bulunmayı unutmamalıdır.  Fakülteyi bitirdikten sonra da konsolosluğa, fakülteden ayrıldığını ve ikametgah (yerleşme yeri) değişikliğini  bildirmelidir.

Askerlik şubesinde istenenler:

  • Kimlik
  • Lise Diploması
  • İki fotoğraf

Detaylı bilgi için lütfen mevzuatı inceleyiniz ve yetkili merci ile görüşünüz.

5.       Yurtdışına Para Taşıma ve Transferi

Paranın ülkeler arasında nasıl transfer edileceği, hangi esaslara uyulacağı ilgili ülkelerde yasal mevzuat ile belirlenmekte ve çeşitli ülkelerde para transferlerine ilişkin sınırlamalar koyulabilmektedir. Ülkemizden yurtdışına para transferine ilişkin esaslar “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” ve bu karara ilişkin çeşitli Tebliğler ile düzenlenmiştir (bundan böyle “Mevzuat” diye anılacaktır.) Söz konusu Mevzuat ile ilgili kanun koyucu,  her zaman değişiklik yapabilmektedir. Aşağıdaki linkde yer alan Mevzuat’a ilişkin son değişiklik  03.03.2020  tarih  31057 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Lütfen daha ileri tarihlerdeki  değişiklikleri takip edin.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Mevzuat

Özetle yolcunun beraberinde, 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunması gerekmektedir. Ayrıca yine beraberinde  10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında da aynı şekilde bulunulur.

Türkiye’den paranın çıkış ve girişi yukarıdaki gibi belirlenmişken, yurt dışındaki ülkeye paranın giriş ve çıkışı da onların yasal mevzuatları ile belirlenmiştir. Yolcu yanında taşınabilir para ile ilgili tabloyu inceleyebilirsiniz.  Ancak gerek Türkiye olsun gerek diğer ülkeler, yasal mevzuat her zaman değişebilmektedir. Bu sebeple işlemin yapılacağı zaman mutlaka ilgili yasaların kontrol edilmesi ve ona göre işlem yapılması şarttır.

6.         Kariyer Planlama

Lise hayatı öğrenciler için de aileler için de pek çok kararın verilmesi, pek çok seçimin yapılması gereken bir dönemdir.

Önce eğitim hayatına devam edilmek istenen ülke kararını vermek gerekir, daha sonra meslek/alan seçimi yapılır. En sonunda da bu alanda eğitim veren üniversiteler arasında bir seçim yapmak gerekir. Sıralama bu şekilde olmak zorunda değil, bazı kararlar ailenin bütçesine ve öğrencinin eğilimlerine göre tek seçenek olarak karşımıza çıksa da çevresel faktörlerin değişkenliği göz önünde bulundurularak beklenmedik manevralar her zaman yapılabilir.

Fakülte seçimi ve meslek seçimini kolaylaştırmak için rehberlik uzmanları ve danışmanların uyguladığı pek çok test var.  Hepsinin başında, en önemlisi kişinin kendini tanıması, kişilik özelliklerine göre kendisine en uygun seçimi yapmasını sağlar.

Yüksek Öğrenim Yönlendirme Testleri

  • Üniversitede ne okuyacağına henüz karar  verememişler için bir test:

http://www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html

  • Kararını vermiş ama bunun uygun olup olmayacağını kontrol etmek isteyenler için başka testler:

http://www.studium.uni-freiburg.de/studieninteressierte/osa

http://www.rwth-aachen.de/go/id/eft

http://www.osa.fu-berlin.de/

http://www.tu9.de/

https://www.analitist.com/analiz/holland_mesleki_yonelim_analizi.html?lang=tr

SWOT Analizi

SWOT Analizi yöntemi önemli karar anlarında çoğunlukla işletmelerin uyguladığı, hemen her konuda kişisel kararların alınmasında da kolaylıkla uygulanabilecek bir yöntemdir.

SWOT kelimesi, hem kişiler hem de işletmeler için 4 ana özelliğin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşmuştur. Bunlar; Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Oppurtunities (fırsatlar) ve Threats (tehditler) kelimelerinin ilk harflerinin birleştirilmesiyle oluşur. SWOT analizi güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamanıza, fırsatların farkına varmanıza ve karşılaşabileceğiniz tehditleri görmenize yardımcı olacak faydalı bir tekniktir.

Karar almadan önce önümüzdeki seçeneklerin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, bu kararı verdiğimizde karşımıza çıkabilecek fırsatların farkına varmamızı ve karşılaşabileceğimiz tehlikelerin neler olabileceğini bir tablo ile karşımıza koyar.

SWOT Analizi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.